جمعه, 06 شهریور 1394 ساعت 06:31

انتگرال گیری به روش جزء به جزء

سلام

روش جزء به جزء ، از روشهای انتگرال گیری است که انتگرال گرفتن از بسیاری از توابع رو آسان خواهد کرد.

امیدوارم مفید باشد.

محمدعلی برهمن

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses