شما اینجا هستید : کتاب ها و مقالات پردازش تصویر استخراج ویژگی 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: دیفرانسیل
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 12:42

تابع همگن

در این درس به  تابع همگن به عنوان پیش نیازی برای تعریف معادلات دیفرانسیل همگن به همراه مثالهایی جهت درک بیشتر موضوع پرداخته شده است.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل

در این ویدیو درباره روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول که شکل کلی آنها به صورت

           y’ = f (ax+by+c)است توضیحاتی ارایه شده است.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل
یکشنبه, 30 آذر 1393 ساعت 12:32

معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر

در حالت کلی نمی توان همه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول را حل کرد . در واقع با دسته بندی کردن این معادلات به حل بعضی از آنها خواهیم پرداخت. یکی از این دسته بندی ها معادلات دیفرانسیل جداشدنی یا تفکیک پذیر هستند که در این درس به آنها می پردازیم.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل

در این درس درباره جواب عمومی و خصوصی یک معادله دیفرانسیل توضیحاتی  ارایه شده است.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل

در این درس مرتبه، درجه و جواب یک معادله دیفرانسیل با ذکر مثالهایی توضیح داده شده اند.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل

این درس درباره یک معادله دیفرانسیل و نیز معادله دیفرانسیل معمولی و نسبی  توضیحاتی ارایه شده است.

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل

تعاریف ابتدایی یک معادله و جواب یک معادله در ریاضیات

منتشرشده در معادلات دیفرانسیل
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses