شما اینجا هستید : کتاب ها و مقالات شبکه های عصبی مصنوعی مقالات شبکه های عصبی 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: داده کاوی

کلید واژه ها : urban road traffic; traffic state; pattern recognition; support vector machine (SVM); LiBSVM

منتشرشده در داده کاوی
شنبه, 29 آذر 1393 ساعت 23:00

Transportati on Resea rch Part C

منتشرشده در داده کاوی
شنبه, 29 آذر 1393 ساعت 22:57

Com puters, Environ ment and Urban System s

منتشرشده در داده کاوی

کلید واژه ها : Public Transport, Competitiveness Analysis, SVM

منتشرشده در داده کاوی
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses