شما اینجا هستید : کتاب ها و مقالات 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: Face Detection
شنبه, 29 آذر 1393 ساعت 22:23

Face Detection wi th Neural Networks

منتشرشده در تشخیص چهره

کلید واژه ها : Stereovision; Face recognition; Principle component analysis (PCA); Local autocorrelation coefficients (LAC); Disparity face; Backprop-agation neural network

منتشرشده در تشخیص چهره

کلید واژه ها : شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه پیشرو، پردازش تصویر، پس انتشار خطا، آنالیز مولفه های اصلی، حافظه خود القا

منتشرشده در تشخیص چهره

کلید واژه ها : Biometrics, Pixel, Image Processing, Segmentation, Neuron, Epoch

منتشرشده در تشخیص چهره
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses