شما اینجا هستید : هوش مصنوعی نرم افزار Matlab 1hoosh - نمایش موارد بر اساس برچسب: تابعfind

آرایه ها و ماتریس ها مفاهیمی اساسی در ریاضیات هستند که Matlab بر پایه آنها بنا شده است .در این درس به نحوه تعریف یک ماتریس اشاره شده است و نیز به عنوان ورود به بحث کدنویسی ابتدایی در  Matlab  دربارهتوابع ساده و کاربردی Size٬ Find و Sum توضیحاتی ارایه شده است.

منتشرشده در نرم افزار Matlab
Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses